Psychoterapie

Může mít formu jak jednotlivých, tak i navazujících setkání.

Cílem psychoterapeuta na setkání s klientem je dosažení optimální pomoci klientovi. Najít společně s klientem vhodné, příjemné řešení. Odstranění, respektive zmírnění, psychického utrpení, které se může odrážet na fyzickém těle (psychosomatický projev).

Benefitem je individuální koktejl metod používaných pro postrádaný pocit bezpečí a vlastní síly.

Zdravý duch v zdravém těle!

Zaslouženo psychoterapie se počítá jako léčení slovem neboli léčení duši a historicky se uvádí jako jedna z základních metod léčení.

Objednání předem je nutné