Osobní rozvoj

Osobním rozvojem prochází každá osobnost. Je to proces, který počíná už od narození a přetrvává po dobu celého života člověka.

Osobní rozvoj má jak už předem nachystanou, systematickou vývojovou stezku (vzdělání, práce), tak i volitelnou cestu, neboli směr (koníčky, talenty, zájmy, tužby atd.). Zkrátka to, co dělá každou osobnost výjimečnou.

Hlavní myšlenkou je efektivní využití vlastních schopností a talentů, a tudíž neustálé rozvíjení svého potenciálu a dovedností směrem k růstu, zralosti a pozitivní změně.

Osobní rozvoj (seberealizace neboli sebeaktualizace) je prožívání konkrétní jedinečné osobnosti. Je to tendence k aktualizaci, dokonce základní síla člověka, která ho v životě motivuje k objevení a uplatnění všech svých schopností.

Smyslem této části je provést člověka od závislosti na druhých (citové, emocionální, hodnotící) k nezávislosti. Tento proces je základem pro zdravý úspěch v životě každého člověka.

Benefitem této části je koučování v hledání individuálních řešení a osobní rozvoj člověka v jím zvolené oblasti.

Objednání předem je nutné