Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů (Irina Moraru, Nábřeží 455, 760 01, Zlín – Prštné, IČ:07447108 ), vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Zpracování osobních údajů

  • identifikační údaje: jméno a příjmení,
  • kontaktní údaje: telefon, emailová adresa,
  • další osobní údaje: platební údaje.

Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je součástí přihlášky na kurz.

Využívání osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je pro:

  • poskytování služeb (poskytování psychologického poradenství),
  • komunikaci s klienty,
  • účetní a daňové účely,
  • vedení zákaznické evidence.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Ochrana osobních údajů

Data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.